ŚDS

Środowiskowy, czyli zlokalizowany i obejmujący swoim działaniem teren danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tą społeczność tworzą.

Dom, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe do przyjęcia, dające wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Samopomocy, czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętności samopomocy.

Oferujemy szereg usług związanych z naszą działalnością m.in.: Niezbędną opiekę. Poradnictwo psychologiczne. Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. Terapię ruchową i zajęcia rekreacyjne. Zajęcia w postaci treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów. Rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w  zajęciach na pracowniach: plastycznej, technicznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, muzykoterapii. Bezpłatne śniadanie i możliwość zjedzenia obiadu w ramach uczestnictwa w zajęciach na pracowni gospodarstwa domowego.

Chętnych prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu: 17/583 5887

© 2016 – ŚDS Mielec Wszelkie prawa zastrzeżone
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow
Wordpress Themes