ŚDS Mielec

Środowiskowy, czyli zlokalizowany i obejmujący swoim działaniem teren danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tą społeczność tworzą.

Dom, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe do przyjęcia, dające wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Samopomocy, czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętności samopomocy. 

bg

Oferujemy szereg usług związanych z naszą działalnością m.in.:
Niezbędną opiekę.
Poradnictwo psychologiczne. Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.
Terapię ruchową i zajęcia rekreacyjne.
Zajęcia w postaci treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
Rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w  zajęciach na pracowniach: plastycznej, technicznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, muzykoterapii.
Bezpłatne śniadanie i możliwość zjedzenia obiadu w ramach uczestnictwa w zajęciach na pracowni gospodarstwa domowego.

Chętnych prosimy o kontakt osobisty lub pod

numerem telefonu: 17/787 46 42

 

Wordpress snowstorm powered by nksnow