ŚDS

Środowiskowy, czyli zlokalizowany i obejmujący swoim działaniem teren danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tą społeczność tworzą.

Dom, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe do przyjęcia, dające wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Samopomocy, czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętności samopomocy. 

CO NOWEGO?

Oferujemy szereg usług związanych z naszą działalnością m.in.: Niezbędną opiekę. Poradnictwo psychologiczne. Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. Terapię ruchową i zajęcia rekreacyjne. Zajęcia w postaci treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów. Rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w  zajęciach na pracowniach: plastycznej, technicznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, muzykoterapii. Bezpłatne śniadanie i możliwość zjedzenia obiadu w ramach uczestnictwa w zajęciach na pracowni gospodarstwa domowego.

Chętnych prosimy o kontakt osobisty lub pod numerem telefonu: 17/583 5887

Wordpress snowstorm powered by nksnow