Pracownia gospodarstwa domowego

Zajęcia prowadzone w pracowni gospodarstwa domowego uczą uczestników samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych funkcji życiowych. Uczą zaradności, odpowiedzialności i pracy zespołowej.
U naszych podopiecznych staramy się rozwijać umiejętności estetycznego podawania i przygotowywania posiłków, a także zasad zachowania się podczas ich spożywania. Uczestnicy biorą udział w planowaniu niezbędnych zakupów, a także kupują potrzebne produkty.

Wykorzystujemy elementy treningu ekonomicznego m.in.:
• kształtowania i podtrzymywania orientacji w wartości pieniądza i towaru;
• umiejętności planowania wydatków wedle potrzeb i możliwości;
• nauka gospodarowania pieniędzmi, orientacji w cenach towarów.

W każdy wtorek przed zajęciami w pracowni odbywa się „Kącik porad kulinarnych”, gdzie uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i prowadzą dyskusję na tematy kulinarne m.in. zdrowego odżywiania, higieny przygotowania posiłków, porad z zakresu dietetyki oraz kulturalnego zachowania się przy stole.
Działalność tej pracowni umożliwia uczestnikom zapoznanie się z budową i zasadami działania podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego. Uczestnicy zajęć zaznajamiają się ze sposobami przygotowania prostych oraz pracochłonnych dań, uczą się korzystać z przepisów kulinarnych. Poznają metody oraz sposoby przechowywania i utrwalania żywności.
Opiekunem pracowni jest terapeutka Beata Wróbel

snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake snowflakeWordpress snowstorm powered by nksnow