Zwiedzanie Pałacu Tarnowskich w Tarnobrzegu – 23.09.2021r.

Pora na kolejną, jesienną wycieczkę. Tym razem odwiedziliśmy Tarnobrzeg i Dzikowiec. Piękny, XV-wieczny zespół zamkowy głównej linii rodziny magnackiej Tarnowskich to dawna rezydencja polskich arystokratów. Zamek w Dzikowie, wraz z otaczającym go parkiem i budynkami towarzyszącymi stanowi najcenniejszy zespół zabytkowy Tarnobrzega. Dzięki ogromnej wiedzy pana przewodnika poznaliśmy historię tego miejsca i obejrzeliśmy imponujące zbiory. Zobaczyliśmy ekspozycję jedenastu zrekonstruowanych pokoi, kaplicę, bibliotekę, garderobę, pokój hrabiego, łazienkę i sypialnię, pokój biały, pokój żółty, salon zwany salą wielką, pokój czerwony i kredens. W ich wnętrzach mieszczą się obrazy z Kolekcji Dzikowskiej Tarnowskich. Do najcenniejszych należą dzieła mistrzów niderlandzkich: portret młodzieńca z warsztatu Rembrandta van Rijna, portret Marii Villiers z warsztatu Antoona van Dycka, Thomasa van Wijcka, Gotfrieda Schalckena. Podziwialiśmy także malarstwo polskie z XIX i XX wieku: Jana Matejkę, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Jacka Malczewskiego, Henryka Rodakowskiego, Leona Kaplińskiego, Kazimierza Pochwalskiego. W specjalnej sali prezentowany jest również zbiór rzadkich rękopisów i starodruków z dawnej Biblioteki Dzikowskiej Jana Feliksa Tarnowskiego, m.in. najstarszy zachowany odpis Kroniki Kadłubka, Statuty Wiślickie, czy rękopis Zemsty Aleksandra Fredry.

Nasi uczestnicy byli bardzo aktywni podczas zwiedzania. Dzięki treningom prowadzonym w Naszym Domu nie mieli także problemów z dostosowaniem się do zasad obowiązujących zwiedzających a także całej masie obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego.

cww trust seal