XXII Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego – 14.09.2023r.

W czwartek 14 września, w Hali Sportowej w Nowym Żmigrodzie odbyła się XXII Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. W wydarzeniu organizowanym przez Wojewodę Podkarpackiego, Starostę Powiatu Jasielskiego, Wójta Gminy Nowy Żmigród i Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, wzięło udział 256 osób z 64 ośrodków.

Głównymi celami XXII Spartakiady były: popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych, zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu oraz pokonywanie barier i słabości poprzez rywalizację „fair play”.

Nasz Dom reprezentowali: Bartosz, Stanisław, Wiesław i Dariusz.

cww trust seal