XII Integracyjny Przegląd Palm i Jajek Wielkanocnych Wola Raniżowska – 21.03.2024r.

W dniu 21 marca 2024 r. odbył się XII Integracyjny Przegląd Palm i Jajek Wielkanocnych. Spotkanie to ma na celu prezentację twórczości artystycznej podopiecznych placówek pomocowych oraz propagowanie twórczości ludowej związanej z obchodami Świąt Wielkanocnych. W Przeglądzie wzięło udział kilka zaprzyjaźnionych placówek. Nasz zespół w składzie: Katarzyna, Marcin, Stanisław i Rafał porwał zgromadzonych piękną, biesiadną formą występu, za co zebrał mnóstwo pochwał.

Przegląd jest okazją do podzielenia się doświadczeniami oraz podtrzymania żywych relacji i współpracy między uczestnikami i pracowników domów samopomocy. Spotkanie zakończyło się przy wspólnym wielkanocnym stole. Na pamiątkę uczestnictwa każda z placówek otrzymała statuetkę i pamiątkowy dyplom.

cww trust seal