Wyjazdowe Spotkanie Rodzin – Baranów Sand. 30 maj 2012r.

W naszym Domu regularnie organizowane są Spotkania Rodzin dla bliskich, opiekunów i przyjaciół podopiecznych ośrodka. Spotkania te mają charakter integracyjny i są pomocne w zrozumieniu specyfiki zaburzeń psychicznych, pozwalają wymienić się doświadczeniami oraz porozmawiać na temat postępów w terapii z personelem ośrodka. Dla wielu rodziców i opiekunów jest to rzadka szansa na wyrażenie własnych obaw związanych z przyszłością, jaka czeka ich najbliższych, a także z przejawami nietolerancji i braku zrozumienia, z jakimi spotykają się ze strony otoczenia.

Tym razem kierownik placówki pan Krzysztof Kowieski, w imieniu swoim i całego personelu Domu zaprosił wszystkich do Baranowa Sandomierskiego na zwiedzanie zamku z przewodnikiem oraz spacer po ogrodach zamkowych. Uczestnicy ŚDS Mielec podobnie jak ich bliscy oderwali się od codziennych zajęć i w zamkowej scenerii miło spędzili środowe południe. Wspólne wyjazdy bardzo zbliżają tą społeczność do siebie i pokazują w jaki sposób można ciekawie spędzać wolny czas. Następnie wszyscy ponownie udali się do ośrodka na ulicy Biernackiego na wspólny poczęstunek podczas, którego omówiono sprawy objęte obecnie największą troską. Kierownik oraz personel Domu wyrazili ufność na owocną współpracę z opiekunami oraz przekonanie, że wspólne zaangażowanie w działania na rzecz Domu przyczynią się do jeszcze lepszego jego funkcjonowania.

cww trust seal