Strona główna BIP

Ś
Biuletyn Informacji Publicznej

ŚDS Mielec

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu

Środowiskowy, czyli zlokalizowany i obejmujący swoim działaniem teren danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tą społeczność tworzą.

Dom, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe do przyjęcia, dające wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Samopomocy, czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętności samopomocy.

Usługi związane z działalnością Domu:

Niezbędna opieka.
Poradnictwo psychologiczne.
Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.
Terapia ruchowa i zajęcia rekreacyjne.
Zajęcia w postaci treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
Rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach na pracowniach: plastycznej, technicznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, muzykoterapii.
Bezpłatne śniadanie i ciepły posiłek w ramach uczestnictwa w zajęciach na pracowni gospodarstwa domowego.

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul Biernackiego 4a
39-300 Mielec


NIP: 8172182103
Regon: 366129760

Telefon: 17 7874643
E-mail: kontakt@sds.mielec.pl
www: http://sds.mielec.pl

www.sds.mielec.pl

Instrukcja obsługi stron BIP

 

cww trust seal