SPOTKANIE RODZIN – 07.09.2016r.

K

Zastępca prezydenta Mielca pan Jan Myśliwiec przekazał słowa skierowane do uczestników i pracowników ŚDS Mielec od nieobecnego prezydenta Kozdęby. Ze swojej strony podkreślił dużą rolę placówki jaką pełni dla lokalnej społeczności oraz trud włożony w jej poprawne funkcjonowanie. Na ręce kierownika złożył podziękowania dla całej kadry. Dyrektor MOPS Mielec pan Zdzisław Czajka wyjaśnił kwestie związane z obowiązującym rozporządzeniem oraz zachęcił zgromadzonych do zadawania pytań.

Pani Elżbieta Moskal (mama uczestnika Marcina) wyraziła swoją pozytywną opinię o funkcjonowaniu ośrodka oraz wdzięczność za wzorową opiekę nad synem. Była wyrazicielką stanowiska zgromadzonych opiekunów i rodziców, którzy także włączyli się do składanych podziękowań.

Kierownik zachęcił opiekunów uczestników aby kierowali pytania do obecnego na zebraniu wiceprezydenta Mielca, dyrektora MOPS oraz pracowników. W trakcie spotkania wymieniono uwagi na temat funkcjonowania uczestników w trakcie terapii oraz postępów, jakie rodziny i opiekunowie obserwują w domu. Rodziny otrzymały informacje na temat tego, w jakich rodzajach terapii najlepiej odnajdują się ich najbliżsi, jakie postępy obserwują terapeuci.

cww trust seal