Pracownia gospodarstwa domowego

Zajęcia prowadzone w pracowni gospodarstwa domowego uczą uczestników samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych funkcji życiowych. Uczą zaradności, odpowiedzialności i pracy zespołowej.
U naszych podopiecznych staramy się rozwijać umiejętności estetycznego podawania i przygotowywania posiłków, a także zasad zachowania się podczas ich spożywania. Uczestnicy biorą udział w planowaniu niezbędnych zakupów, a także kupują potrzebne produkty.

Wykorzystujemy elementy treningu ekonomicznego m.in.:
• kształtowania i podtrzymywania orientacji w wartości pieniądza i towaru;
• umiejętności planowania wydatków wedle potrzeb i możliwości;
• nauka gospodarowania pieniędzmi, orientacji w cenach towarów.

W każdy wtorek przed zajęciami w pracowni odbywa się „Kącik porad kulinarnych”, gdzie uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i prowadzą dyskusję na tematy kulinarne m.in. zdrowego odżywiania, higieny przygotowania posiłków, porad z zakresu dietetyki oraz kulturalnego zachowania się przy stole.
Działalność tej pracowni umożliwia uczestnikom zapoznanie się z budową i zasadami działania podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego. Uczestnicy zajęć zaznajamiają się ze sposobami przygotowania prostych oraz pracochłonnych dań, uczą się korzystać z przepisów kulinarnych. Poznają metody oraz sposoby przechowywania i utrwalania żywności.
Opiekunem pracowni jest terapeutka Beata Wróbel

cww trust seal