Pracownia muzykoterapii


Środkiem oddziaływania terapeutycznego w tej pracowni jest muzyka, która pobudza wyobraźnię i wpływa korzystnie na psychikę. Muzyka ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji emocji i zabawy. Pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze uczestników. Działa na procesy fizjologiczne- na funkcje wegetatywne i motoryczne. Muzyka w sposób dynamiczny zmienia słuchacza, przekazuje napięcie, pobudza do działania, do skupienia uwagi, skłania do wzruszeń. Zajęcia z muzykoterapii przygotowują i usprawniają osoby niepełnosprawne do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życiowych. Przede wszystkim uczą radzenia sobie ze stresem, z monotonią codzienności, oswajają z życiem w środowisku innych ludzi.
Uczestnicy chętnie biorą udział w zabawach ruchowych jakie odbywają się w tej pracowni. Tańczą, śpiewają, wystukują rytm znanych piosenek na prostych instrumentach muzycznych takich jak: trójkąt, bębenek, tamburyno, grzechotka, cymbały. Zajęcia obejmują również grę na dostępnych instrumentach (keyboard, gitara, instrumenty perkusyjne). Uczą się nowych piosenek, słuchając innych wykonawców.
Zajęcia w pracowni obejmują również przygotowanie przestawień organizowanych z różnych okazji. Swoje umiejętności, osiągnięcia aktorskie i przygotowane przedstawienia uczestnicy prezentują przed rodzicami, opiekunami, osobami zaprzyjaźnionymi podczas okolicznościowych spotkań i zabaw.
W ośrodku działa grupa muzyczna w składzie gitara, keyboard, śpiew solowy oraz chórki wokalne, która występuje na rozmaitych przeglądach twórczości artystycznych i festiwalach dla osób niepełnosprawnych, gdzie niejednokrotnie zdobywała nagrody, dyplomy i wyróżnienia.

Opiekunem pracowni jest terapeuta Przemysław Pawłowski

cww trust seal