Pracownicy

.
Krzysztof Kowieski

Kierownik

Anna Gucwa

Psycholog

Alicja Jamborska

Terapeuta ds.socjoterapii i spraw socjalnych

Anna Bieżyńska

Pielęgniarka, rehabilitantka

Małgorzata Kaczmarczyk

Instruktor terapii zajęciowej

Marzena Michoń

Instruktor terapii zajęciowej

Magdalena Nowak

Instruktor terapii zajęciowej

Beata Wróbel

Instruktor terapii zajęciowej

Przemysław Pawłowski

Instruktor terapii zajęciowej

Marian Babiński

Pracownik administracyjny-podinspektor

Paulina Stypa

Pracownik gospodarczy

cww trust seal