O nas

Środowiskowy  Dom Samopomocy w Mielcu, na ulicy Biernackiego działa od 1 marca 1996 roku. Jest to ośrodek wsparcia dla osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewnia wsparcie psychologiczne oraz kompleksową terapię i rehabilitację dla osób dorosłych, starszych oraz samotnych potrzebujących pomocy. Obecnie z zajęć korzysta 44 osoby. Ośrodek wspiera swoich uczestników w podtrzymywaniu efektów leczenia, w dążeniach do odzyskania aktywności, rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań. Dysponuje siłownią, pracownią komputerową, kulinarną, plastyczną, muzykoterapii oraz ogólno-techniczną. Stwarza warunki do miłego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. Podopieczni ośrodka uczą się umiejętności samodzielnego życia i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Pomoc skierowana jest także do rodzin osób korzystających z ośrodka. Potrzebującym oferowana jest tutaj możliwość uzyskania informacji, porady psychologicznej oraz wsparcia.

fot. Budynek ŚDS Mielec przy ul. Biernackiego 4a

Od roku 2009 kierownikiem ośrodka jest pan Krzysztof Kowieski.

ŚDS Mielec działa według rzetelnego systemu wsparcia społecznego. Nasz Dom jest miejscem przyjemnym i bezpiecznym, w którym osoby dotknięte chorobą odzyskują zdolność samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym. Pomagamy naszym uczestnikom w rozpoznawaniu ich potrzeb, pokazujemy możliwości i sposoby ich realizacji.

Do podstawowego zakresu usług świadczonych w Domu należą:

 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury;
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 • Zapewnienie niezbędnej opieki;
 • Terapia ruchowa w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja;
 • Inne formy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia.

Dom jest przewidziany dla 40 osób, otwarty od poniedziałku do piątku od 7:30-15:30 godz.

Budynek wyposażony jest w następujące sale i pomieszczenia:

 • sala spotkań wyposażona w sprzęt RTV, bilard, stół do tenisa;
 • pokój wyciszeń;
 • sala do rehabilitacji ruchowej;
 • kawiarenka;
 • pracownia plastyczna;
 • pracownia ogólnotechniczna;
 • pracownia komputerowa;
 • pracownia gospodarstwa domowego, jadalnia;
 • sala do zajęć z muzykoterapii;
 • gabinet pielęgniarski;
 • gabinet psychologa;
 • pokój kierownika;
 • pokój administracyjny;
 • niezbędne ubikacje, prysznice;
 • pomieszczenie z pralką automatyczną;
 • pomieszczenia magazynowe.

Działania na rzecz naszych uczestników kierujemy w obszarach wsparcia:

 • podstawowych potrzeb bytowych (2 posiłki, kąpiel, pranie);
 • rehabilitacji ruchowej (gimnastyka korekcyjna, siłownia, zajęcia na basenie, trening siatkówki);
 • socjoterapii (poradnictwo socjalne);
 • psychoterapii (terapia indywidualna, grupy terapeutyczne);
 • odkrywanie i rozwijanie potencjalnych umiejętności (terapia zajęciowa w pracowni plastycznej, ogólnotechnicznej, komputerowej, muzykoterapii);
 • rozwoju kultury oraz organizacji czasu wolnego (wystawy, przedstawienia, spacery, wycieczki rowerowe, wycieczki krajoznawcze) bez niepotrzebnego izolowania od środowiska.

W oparciu o wykwalifikowaną kadrę pracowniczą i opisaną bazę lokalowa prowadzimy różne formy rehabilitacji i terapii. Prowadzimy zajęcia edukacyjne, które ułatwiają funkcjonowanie w chorobie. Uczymy różnicowania faz choroby na podstawie przeżywanych objawów i samoobserwacji, motywujemy do współpracy z lekarzem, przekazujemy informacje o korzyściach płynących z przyjmowania leków. Prowadzimy również indywidualną psychoterapię motywującą do podejmowania podstawowych ról (społecznej, zawodowej, rodzinnej). W ramach rehabilitacji społecznej część wspólnego czasu przeznaczamy na wypoczynek, relaks, wspólną zabawę, rozrywkę, wyjazdy, wędrówki, wycieczki rowerowe, jak również wspólne świętowanie Wigilii, Wielkanocy i innych ważnych dla nas uroczystości.

Dzieląc się doświadczeniem, wspólną pracą i wypoczynkiem tworzymy grupę wsparcia, która daje poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie. Uczy zaufania wobec własnych uzdolnień i możliwości poradzenia sobie w sytuacjach trudnych. Z programem rehabilitacji społecznej wychodzimy poza Nasz Dom. Uczestniczymy w wystawach, festynach oraz innych ważnych dla życia miasta wydarzeniach. Prowadzimy odwiedziny domowe u osób, które z powodu pogorszonego samopoczucia nie uczestniczą w sposób aktywny w działalności Domu. Utrzymując kontakt z rodzinami uczestników przybliżamy im problemy choroby psychicznej przez co pomagamy lepiej zrozumieć chorych.

cww trust seal