Jasełka w ŚDS Wojsław – 31.01.2011r.

Jasełka oraz spotkanie integracyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wojsławiu.

Pracownicy i podopieczni placówek działających w Mielcu przy ul. Wojsławskiej starają się łamać stereotypy w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Usiłują pokazać, jak wiele potrafią i mogą osiągnąć, jeśli tylko otrzymają możliwość wykazania się. Grupa teatralna działająca przy Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym oraz Środowiskowym Domu Samopomocy przygotowała dla zaprzyjaźnionych ośrodków przedstawienie jasełkowe. Jasełka połączone ze spotkaniem integracyjnym, z udziałem zaproszonych gości odbyły się 31 stycznia 2011r. Ten rodzaj kontaktów ze środowiskiem pozwala nam uaktywnić i uczulić naszych uczestników na los innych ludzi. Nasi podopieczni uczą się dostrzegać problemy dotyczące tolerancji, które nie odnoszą się do nich samych. Różne formy kontaktów zbliżają uczestników do siebie, czego efektem są bliskie znajomości, które mają szansę przerodzić się przyjaźń. Zapewne w przyszłości nastąpi kontynuacja rozpoczętych działań integracyjnych. Mamy poczucie, że dokonuje się proces uwrażliwiania naszych podopiecznych na krzywdę ludzką i będą oni potrafili we właściwy sposób reagować na nią w swoim otoczeniu. Wyzbywając się egoizmu zdobędą umiejętność rozumienia innych.

cww trust seal