ŚDS Mielec

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu

Środowiskowy, czyli zlokalizowany i obejmujący swoim działaniem teren danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tą społeczność tworzą.

Dom, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe do przyjęcia, dające wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Samopomocy, czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętności samopomocy.

Usługi związane z działalnością Domu:

Niezbędna opieka.
Poradnictwo psychologiczne.
Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.
Terapia ruchowa i zajęcia rekreacyjne.
Zajęcia w postaci treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
Rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach na pracowniach: plastycznej, technicznej, gospodarstwa domowego, komputerowej, muzykoterapii.
Bezpłatne śniadanie i ciepły posiłek w ramach uczestnictwa w zajęciach na pracowni gospodarstwa domowego.


www.sds.mielec.pl

Opublikował: Magdalena Nowak
Publikacja dnia: 01.06.2021, 20:51
Dokument oglądany razy: 521
Podpisał: Magdalena Nowak
Dokument z dnia: 01.06.2021