Seans filmowy „Jak rozmawiać z psem” – 05.11.2021r.

W ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego nasi podopieczni obejrzeli pełen humoru, zwrotów akcji i wielkiej przyjaźni film zatytułowany „Jak rozmawiać z psem”.

Wordpress snowstorm powered by nksnow