Wyjście do kina, film „Fatima” – 26.10.2021r.

W ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego nasi uczestnicy obejrzeli fim pt. Fatima.

Film „Fatima” Marco Pontecorvo opowiada o objawieniach, jakie miały miejsce w portugalskiej wiosce ponad sto lat temu. Ale przede wszystkim opowiada o ludziach, którzy w tamtych wydarzeniach brali udział. O tym, w jaki sposób wydarzenia wpłynęły na ich życie, na ich codzienność.

Wordpress snowstorm powered by nksnow