Wyjazd do Rzeszowa i Medyni Głogowskiej – 04.09.2019r.

K

ierunkiem kolejnego wyjazdu naszych podopiecznych, w ramach programu “Za życiem” była Medynia Głogowska.

Chcieliśmy przybliżyć naszym uczestnikom jedno z najstarszych rzemiosł jakim jest garncarstwo. Stworzyć im warunki do żywego z nim kontaktu czyli pracy w glinie. Ta bogata, odległa tradycja jest ważnym elementem dziedzictwa polskiej kultury.

Nasi uczestnicy zwiedzili zagrodę garncarską i poznali historią jej powstania. Obejrzeli izbę z XIX – wieku wraz z jej tradycyjnym wyposażeniem, piec do wypalania ceramiki oraz dowiedzieli się jak wyrabia się naczynia i garnki gliniane. Wzięli udział w warsztatach lepienia oraz toczenia naczyń na kole pod kierunkiem doświadczonego garncarza medyńskiego. W ten sposób powstały piękne prace z gliny, które zabrali do ośrodka.

W Rzeszowie natomiast zaopatrzyliśmy pracownie plastyczną i ogólnotechniczną w profesjonalnym sklepie plastycznym.

Wordpress snowstorm powered by nksnow