SPOTKANIE RODZIN – 07.03.2019r.

S

potkanie oficjalnie rozpoczęło przemówienie oraz przywitanie gości przez kierownika placówki  pana Krzysztofa Kowieskiego.  W swym wystąpieniu kierownik  przybliżył zakres pracy w ŚDS Mielec w roku 2018. Nakreślił zagadnienia, które są w trakcie realizacji. Podkreślił, że organizowane są dla naszych uczestników liczne treningi i zajęcia rekreacyjne. Podziękował uczestnikom za aktywny w nich udział. Zastępca Prezydenta Miasta Mielca, pani Adriana Miłoś w krótkim przemówieniu wyraziła aprobatę dla działań prowadzonych w placówce.  Podkreśliła rolę jaką nasz Dom pełni w lokalnej społeczności, atmosferę jaka w nim panuje oraz trud włożony w poprawne jego funkcjonowanie. Na ręce kierownika złożyła podziękowania dla całej kadry i uczestników. Po występie artystycznym naszych uczestników kierownik zachęcił opiekunów do rozmów indywidualnych z pracownikami Domu w trakcie, których wymieniono uwagi na temat funkcjonowania uczestników. Członkowie rodzin i opiekunowie naszych podopiecznych otrzymali informacje na temat postępów w realizacji indywidualnych programów terapeutycznych.

Wordpress snowstorm powered by nksnow