V Piknik Jesienny w Radomyślu nad Sanem – 26.09.2018r.

Nasi uczestnicy wzięli udział w V- tym Pikniku Jesiennym w Radomyślu n/Sanem. Piknik, tradycyjnie adresowany jest do wybranych ośrodków wsparcia z województwa podkarpackiego. Podopieczni podkarpackich placówek mają szansę wykorzystać swój twórczy potencjał oraz pochwalić się swoimi zdolnościami.

Integracja osób niepełnosprawnych na pikniku w dużej mierze polega na wspólnych zajęciach w formie rekreacyjnej i wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami, co sprzyja budowaniu przyjaznego klimatu w środowisku. Nasi podopieczni bardzo cenią i lubią te formy treningu umiejętności społecznych oraz treningu umiejętności spędzania czasu wolnego.

Wordpress snowstorm powered by nksnow