„Dyniowy zawrót głowy” – 27.09.2023r.

Nasi uczestnicy ponownie wzięli udział w Jesiennym Spotkaniu Integracyjnym ŚDS-ów ,,Dyniowy zawrót głowy” w Budach Głogowskich, zorganizowanym przez środowiskowy dom z Woli Raniżowskiej. Głównym punktem spotkania była wystawa prac jesiennych, przygotowanych na konkurs. Spotkanie okraszone było atrakcyjnymi konkursami i zabawą taneczną. Spotkania integracyjne pomagają naszym podopiecznym ćwiczyć umiejętności komunikacji, ułatwiają budowanie i podtrzymywanie relacji, co wpływa pozytywnie na ich poczucie przynależności. Bardzo dziękujemy za...

XIX Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego – 21.09.2023r.

W dniu 21.09.2023r. wzięliśmy udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej organizowanym przez ŚDS w Tarnobrzegu, który również obchodził jubileusz 25-lecia. Nasi reprezentanci wraz z uczestnikami z ŚDS Radomyśl nad Sanem oraz Woli Raniżowskiej zaprezentowali trzy piosenki w tym jedną autorską pt. Nowa Miłość. W trakcie przygotowań do występu mieliśmy okazję do integracji oraz wspólnych rozmów. Sam występ przyniósł nam wiele emocji i pozytywnych wrażeń, na długo pozostanie w naszych sercach. Przegląd Twórczości umożliwił nam wszystkim zaprezentowanie talentów i umiejętności, których mamy wiele, jednak wciąż odkrywamy nowe. Doświadczenie wspólnej pracy twórczej pokazało nam , że paleta talentów naszych uczestników jest jeszcze barwniejsza i daje mnóstwo...

XXII Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego – 14.09.2023r.

W czwartek 14 września, w Hali Sportowej w Nowym Żmigrodzie odbyła się XXII Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. W wydarzeniu organizowanym przez Wojewodę Podkarpackiego, Starostę Powiatu Jasielskiego, Wójta Gminy Nowy Żmigród i Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie, wzięło udział 256 osób z 64 ośrodków. Głównymi celami XXII Spartakiady były: popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych, zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu oraz pokonywanie barier i słabości poprzez rywalizację „fair play”. Nasz Dom reprezentowali: Bartosz, Stanisław, Wiesław i...

Spotkanie integracyjne w Woli Raniżowskiej – 07.09.2023r.

W ramach przygotowań do tegorocznego przeglądu twórczości w Tarnobrzegu zostaliśmy zaproszeni na próbę występu do Woli...

Film „ULMOWIE. BŁOGOSŁAWIONA RODZINA” – 07.09.2023r.

W ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych wyjście do kina na film ” „ULMOWIE. BŁOGOSŁAWIONA RODZINA”....

Wycieczka do Ośrodka Garncarskiego Medynia – 07.09.2023r.

W Medyni Głogowskiej znajduje się Ośrodek Garncarski oraz Muzeum Ceramiki, który postanowiliśmy odwiedzić tym razem. Muzeum posiada imponującą kolekcję ceramicznych eksponatów. Zobaczyliśmy różnorodne wyroby, począwszy od tradycyjnych naczyń po nowoczesne projekty ceramiczne. Podczas zwiedzania pani przewodniczka poruszyła temat związku ceramiki z kulturą i tradycjami regionu Medyni Głogowskiej, co było pomocne w zrozumieniu znaczenia rzemiosła w kontekście lokalnym. Dowiedzieliśmy się, że to miejsce ma długą tradycję w produkcji ceramiki, sięgającą wielu wieków. Zwiedziliśmy cały piękny ośrodek, kupiliśmy pamiątki w sklepie z ceramiką ludową i artystyczną oraz obejrzeliśmy film o historii garncarstwa tego regionu. Wzięliśmy także udział w warsztatach...

Spotkanie integracyjne – 05.09.2023r.

Spotkania integracyjne są ważnym krokiem w budowaniu silnej wspólnoty środowiskowych domów samopomocy w naszym regionie oraz promowaniu idei integracji i wsparcia, wzmacniającym poczucie przynależności i akceptacji. Tym razem gościliśmy naszych przyjaciół z ŚDS Połaniec, ŚDS Wola Raniżowska oraz ŚDS Radomyśl nad Sanem. Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi wspólnego występu na tegorocznym przeglądzie twórczości w Tarnobrzegu zorganizowaliśmy próbę naszych ośrodkowych zespołów. Wymiana doświadczeń i możliwość wspólnego koncertowania jest inspirująca i przyczynia się do wzbogacenia muzycznego warsztatu naszych uczestników. Wspólnemu biesiadowaniu przy ulubionej muzyce i pysznych posiłkach towarzyszyły rozmowy i pomysły na dalszą współpracę. Kolejny raz udało się...

VI Biesiadę Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu – 31.08.2023r.

W dniu 31 sierpnia odbyła się VI Biesiada Środowiskowych Domów Samopomocy i Przyjaciół w Połańcu. Wzięło w niej udział ponad 300 osób z 21 placówek z województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Głównym celem wydarzenia było zintegrowanie i aktywizacja osób z niepełnosprawnościami, jak również wielowymiarowa integracja międzypokoleniowa. W programie znalazły się występy artystyczne podopiecznych placówek, konkurs na najpiękniejszą kompozycję kwiatową, grillowanie oraz biesiadowanie przy akompaniamencie muzyki akordeonowej. Organizatorami wydarzenia byli Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu, Miasto i Gmina Połaniec oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Bez granic”. Występ naszego zespołu w składzie: Katarzyna, Marcin, Andrzej został ciepło...

cww trust seal