VIII Przegląd Integracyjny Kolęd i Jasełek w Baranowie Sandomierskim – 28.01.2015r.

15 zespołów ze Środowiskowych Domów Samopomocy z całego Podkarpacia prezentowało swoje umiejętności aktorskie i wokalne w ramach VIII Integracyjnego Przeglądu Kolęd i Jasełek w Baranowie Sandomierskim. Na deskach tamtejszego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury wystąpił także zespół podopiecznych ze Naszego Domu. Przygotowany przez nich program nosił tytuł „Bajkowa kolęda”. Pięcioosobowy zespół utalentowanych muzycznie uczestników poprowadził instruktor terapii zajęciowej pan Przemysław Pawłowski. Dla wszystkich występ był ogromnym przeżyciem. Mimo tremy i dużych emocji udało się wprowadzić wspaniały nastrój i odtworzyć niepowtarzalną atmosferę świąt. Spotkanie kładzie nacisk na integrację środowiska osób niepełnosprawnych, popularyzuje kolędy...

Jasełka podopiecznych OREW Filii w Woli Pławskiej – 20.01.2015r.

cww trust seal