Piknik rekreacyjny – 21.06.2012r.

W ramach rekreacyjnych zajęć terapeutycznych uczestnicy wypoczywali i biesiadowali przy słonecznej pogodzie na terenie otaczającym placówkę. Zajęcia te stanowią część treningu organizacji czasu wolnego, który jest bardzo ważny w procesie terapii i rehabilitacji podopiecznych ośrodka. Czas ten urozmaiciły konkursy, zabawy sportowe prowadzone przez instruktorów oraz wspólna zabawa na boisku. Zadbano także o nagłośnienie i odpowiednią oprawę muzyczną. [Pokaz...

XIV Spartakiada Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego – Tyczyn 14.06.2012r.

Uczestnik ŚDS Mielec na ulicy Biernackiego 4a Adam Polek pokonując wielu rywali, wywalczył srebrny medal w konkurencji minigolf na XIV-tej Spartakiadzie Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Gospodarzem spartakiady, która odbyła się 14 czerwca w Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej był Środowiskowy Dom Samopomocy w Tyczynie. Udział w niej wzięli uczestnicy z 60-ciu ośrodków z województwa podkarpackiego. Celem imprezy niezmiennie jest integracja podopiecznych ŚDS-ów ze społecznością lokalną, wymiana dobrych doświadczeń zdobytych w codziennej pracy placówek, a także aktywizacja sportowa i artystyczna osób z zaburzeniami psychicznymi. Impreza ta co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jest to dzień, na który podopieczni ŚDS...

Konkurs plastyczny „Olimpiada i Olimpijczycy” organizowany przez PFRON -maj/czerwiec 2012r.

Nasi uczestnicy Anna Muciek i Ryszard Borowiec biorą udział w dziesiątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”, organizowanego przez PFRON. Tematem tegorocznego konkursu jest „Olimpiada i olimpijczycy”. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację idei integracji, poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Anna przygotowała piękną pastelę a Ryszard pracę wykonaną haftem krzyżykowym. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu. [Pokaz...

cww trust seal