ZAJĘCIA REKREACYJNE – 18 i 19 maj 2011r.

Wycieczka rowerowa; Zajęcia muzyczno – sportowe / grill Maj okazał się wymarzonym miesiącem na wycieczki rowerowe. W dniu 18 maja rozpoczęliśmy oficjalnie sezon rowerowy. Zanim ruszyliśmy w drogę sprawdziliśmy sprawność pojazdów oraz usunęliśmy drobne usterki. Trasa wiodła nie tylko jezdnią, ale głównie leśnymi traktami. Wycieczka nie należała do najłatwiejszych, koleiny i występy leśne dały się nam we znaki. Robiliśmy kilka przerw dla złapania oddechu, ciesząc się pięknem wiosennego, leśnego krajobrazu. Cała wyprawa zajęła ok. 3 godziny i była przystosowana do możliwości wszystkich miłośników turystyki rowerowej. Już planujemy trasę następnego wypadu w czerwcu. Efekty terapeutyczne tego typu wyjazdów są nie do przecenienia. Nasi podopieczni uczą się zasad...

Spotkanie Rodzin – 12 maj 2011r.

Spotkania Rodzin organizowane są regularnie z myślą o rodzinach, opiekunach i przyjaciołach naszych podopiecznych. Dzięki nim osoby te mają możliwość podzielenia się swoimi problemami dotyczącymi choroby najbliższych, zarówno między sobą, jak i z obecną zawsze psycholożką oraz terapeutami. Są pomocne w zrozumieniu specyfiki zaburzenia, pozwalają wymienić się doświadczeniami oraz porozmawiać na temat postępów w terapii. Dla wielu rodziców i opiekunów jest to rzadka szansa na wyrażenie własnych obaw związanych z przyszłością, jaka czeka ich dzieci, sposobami terapii i leczenia, a także z przejawami nietolerancji i braku zrozumienia, z jakimi się spotykają ze strony otoczenia. Na spotkania zapraszane są również osoby, które reprezentują instytucje służące pomocą w...

cww trust seal