Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 21.05.2019r.

K

ażdego roku środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną zaprasza mieszkańców Mielca do udziału w niezwykłym wydarzeniu. Mowa tu o Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Celem wydarzenia jest przybliżenie społeczeństwu świata osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także zwrócenie uwagi na bariery, które utrudniają im prowadzenie normalnego życia.

21 maja uczestnicy święta zebrali się przed Urzędem Miejskim, gdzie nastąpiło otwarcie Dnia Godności i symboliczne przekazanie klucza do miasta. W tym ważnym geście zamknięty jest szacunek i uznanie praw osób z niepełnosprawnością. Następnie kolorowy pochód wyruszył spod Urzędu Miejskiego pod Samorządowe Centrum Kultury, gdzie wypuszczane są baloniki. 

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej mieleckiego SCK. Na deskach jego sceny gościom zaprezentowali się podopieczni mieleckich placówek pomocowych.  Nasz Dom reprezentował zespół w składzie Barbara, Katarzyna, Katarzyna i Marcin. Wystąpili w finale i jak zwykle rozgrzali publiczność, która nagrodziła ich owacją.

Wordpress snowstorm powered by nksnow